Anunturi

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         SC XAVITEL SRL titular al proiectului „Scoaterea definitiva din fond forestier si construire pensiune D+P+2E+3E retras si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat în Rm.Valcea, U.P.I Vladesti, U.A 130B,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul „Scoaterea definitiva din fond forestier si construire pensiune D+P+2E+3E retras si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat în Rm.Valcea, U.P.I Vladesti, U.A 130B, se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluarii adecvate.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.